در بخش سبک زندگي مجله ياس تنها به شما مهارت هاي زندگي را آموزش مي دهيم و اينکه چگونه يک زندگي شاد و سالمي داشته باشد و با مشکلات چگونه برخورد کنيد