مجله ياس تنها

کسي صداي اين زن افغان را ميشوند؟ انسانيت کجاست ؟ بي رحمي تا کجا؟ يک لحظه خود را جاي او بگذاريد اخبار افغانستان - زنی در یک روز سرد برفی در کابل، افغانستان در کنار کودکانی که روی تشک خوابنده اند، التم

کسي صداي اين زن افغان را ميشوند؟

کسي صداي اين زن افغان را ميشوند؟ انسانيت کجاست ؟ بي رحمي تا کجا؟ يک لحظه خود را جاي او بگذاريد اخبار افغانستان - زنی در یک روز سرد برفی در کابل، افغانستان در کنار کودکانی که روی تشک خوابنده اند، التم

کسي صداي اين زن افغان را ميشوند؟

کسي صداي اين زن افغان را ميشوند؟
  • موضوع :
  • کسي صداي اين زن افغان را ميشوند؟ انسانيت کجاست ؟ بي رحمي تا کجا؟ يک لحظه خود را جاي او بگذاريد

    اخبار افغانستان - زنی در یک روز سرد برفی در کابل، افغانستان در کنار کودکانی که روی تشک خوابنده اند، التماس می کند.  ..

    تابناک با تو

  • تاريخ ارسال : جمعه 01 بهمن 1400
  • منتشر کننده : مجله ياس تنها
مطالب مرتبط