مجله ياس تنها

ديدن عروس در خواب چه تعبيري دارد؟ - تعبير ديدن مراسم عروسي در خواب - تعبير خواب از امام جعفر صادق(ع) - تعبر خواب از کرماني - تعبير خواب از ابن سيرين

ديدن جشن عروسي در خواب چه تعبيري دارد؟

ديدن عروس در خواب چه تعبيري دارد؟ - تعبير ديدن مراسم عروسي در خواب - تعبير خواب از امام جعفر صادق(ع) - تعبر خواب از کرماني - تعبير خواب از ابن سيرين

تعبير خواب جشن عروسي چيست؟

تعبير خواب جشن عروسي چيست؟
 • موضوع : تعبير خواب ,
 • تعبير خواب جشن عروسي چيست؟

  بخش تعبير خواب - در اين مطلب مي خواهيم درباره تعبير ديدن جشن عروسي در خواب با شما صحبت کنيم

  مجله ياس تنها بخش تعبير خواب

  - ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.

  ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

  اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: احتمال دارد از دنیا بروی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: شخصی را به هلاکت می‌رسانی (تعبیرهای مختلف)


  جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده و او را به خانۀ شوهر میبرند، یـعـنـی عمر او به پایان رسیده است و از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری ).

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، یـعـنـی شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.

  اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او می‌باشد.

  +  ازدواج و آمیزش

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، یـعـنـی در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه»

  + خیر و نیکی می‌بینی.

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، یـعـنـی آن کار کمی آسان انجام می‌شود.

  ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

  اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یـعـنـی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.
  تعبیر مرتبط : آمیزش

  +  سایر موارد

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بیمار ‌شده‌ای و با زن غریبه‌ای ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عروس را به خانه آورده‌ای و با او خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، یـعـنـی خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد.

  + امام صادق (ع)

  می‌فرمایند: تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: 1

  - بزرگی 2

  - فراوانی مال و اموال 3

  - آسایش و آرامش 4

  - شادی و نشاط.

  منبع: تعبيرستان

 • تاريخ ارسال : یکشنبه 10 بهمن 1400
 • منتشر کننده : مجله ياس تنها
مطالب مرتبط