مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : ارتباط نوجوانان با جنس مخالفاز نوجوانی بعنوان یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی انسان یاد می کنند چرا‌که هویت یابی در این سن آغاز می شود و با تغییرات هورمونی و فرآیندهای رشد نواجو

مجله ياس تنها دوشنبه 31 شهريور 1399
رابطه فرزندمان را با جنس مخالف چگونه مديريت کنيم؟

رابطه فرزندمان را با جنس مخالف چگونه مديريت کنيم؟

بخش سبک زندگي : اگر نگران فرزند خود درباره ارتباط با جنس مخالف هستيد اين مطلب را بخوانيد . از نوجوانتان در مورد دوستانش سوال کنید و از وی بخواهید که شمارا با آن ها آشنا کند . . ..

کدهاي اختصاصي