مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

استاد شجريان,تشييع استاد شجريان,خانه ابدي شجريان,درگذشت استاد شجريان,استاد آواز ايران,

مجله ياس تنها شنبه 19 مهر 1399
پيکر استاد شجريان در خانه ابديش آرام گرفت

پيکر استاد شجريان در خانه ابديش آرام گرفت

اخبار فرهنگي :‌ آخرین آیین‌های مذهبی خاکسپاری مرحوم محمدرضا شجریان همراه با پخش نوای ربنای عرفانی استاد آواز ایران در محوطه آرامگاه فردوسی اجرا و پیکر وی در خاک توس آرام گرفت. . . ..

کدهاي اختصاصي