مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲ مورد فوت جدید ناشی از ابتلا به کرونا در استان داشته ایم و آمار کل فوتی ها به ۱۶۸ مورد رسیده ا

مجله ياس تنها یکشنبه 13 مهر 1399
کرونا در خراسان جنوبي جان 2 نفر ديگر را گرفت

کرونا در خراسان جنوبي جان 2 نفر ديگر را گرفت

اخبار خراسان جنوبي : خراسان جنوبي همچنان در وضعيت قرمز قرار دارد . ( شريف زاده )دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کرونا در استان دو قربانی گرفت. . . ..

کدهاي اختصاصي