مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - تاریخچه روغن سیاه دانه به چندین قرن پیش برمی گردد و فواید آن از زمان‌های بسیار قدیم ثبت شده است. مردم آن را با نام‌های مختلف دیگری مانند دانه پیاز سیاه و زیره سیاه می‌شن

کدهاي اختصاصي