مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - این پول کاغذی در چاوخانه تبریز تولید شد.مردم که تمایلی به معامله با این پول نداشتند، آن را چاو نامبارک می‌نامیدند و گیخاتوخان مجبور شد به مدت کوتاهی فرمان چاپ آن را لغو کند. منبع

کدهاي اختصاصي