مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

ترساندن کودک,تربيت کودک,اعتماد به نفس کودک,والدين,

مجله ياس تنها چهارشنبه 11 خرداد 1401
روش ارتباط داشتن با کودک

روش ارتباط داشتن با کودک

بخش کودک - روابط مثبت بین والدین و فرزندان بخش مهمی از ایجاد خودپنداره مثبت کودک است. کودکی که دائماً احساس می‌کند مورد سرزنش، قضاوت و انتقاد قرار می‌گیرد ممکن است بزرگسالی با خودپنداره منفی بزرگ شود. .. .

مجله ياس تنها یکشنبه 16 شهريور 1399
درمان اعتماد به نفس پايين در کودکان / بالا بردن اعتماد به نفس کودک

درمان اعتماد به نفس پايين در کودکان

بالا بدن اعتماد به نفس کودک،تقويت اعتماد به نفس کودک،علت نداشتن اعتماد به نفس در کودک،پايين بودن اعتماد به نفس کودک،روش هاي ساده براي بالا بردن اعتماد به نفس کودک

بخش کودک : پايين بودن اعتماد به نفس در کودکان تاثير بسيار بدي بر آينده کودک مي گذارد . پس بايد هرچه زودتر به فکر بالا بدن اعتماد به نفس کودک خود باشيد . . .

مجله ياس تنها یکشنبه 11 اسفند 1398
والدين مي توانند اعتماد به نفس فرزندشان را تقويت کنند

والدين مي توانند اعتماد به نفس فرزندشان را تقويت کنند

بخش کودک مجله ياس تنها - هر انساني اگر اعتماد به نفس داشته باشد مي تواند در زندگي خود موفق شود . والدين نقش مهمي در تقويت اعتماد به نفس فرزندشان دارند . در ادامه بيشتر درباره اعتماد به نفس کودک مي خوانيد

مجله ياس تنها دوشنبه 09 دي 1398
هيچ وقت کودک را نترسانيد / عواقب ترساندن کودک

هيچ وقت کودک را نترسانيد

بخش کودک مجله ياس تنها : ترساندن کودکان توسط والدینی صورت می‌گیرد که مهارت‌های تربیت فرزند را نمی‌دانند. والدینی که شایستگی زیادی در فرزندپروری ندارند از این مکانیسم برای کنترل فرزندنشان استفاده می‌کنند.

به ادامه برويد

کدهاي اختصاصي