مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : باشگاه النصر عربستان بعد از شکست برابر پرسپولیس شکایت عجیبی علیه این باشگاه مطرح کرده است.به گزارش ایلنا، پرسپولیس در پایان ۱۲۰ دقیقه جدال با النصر عربستان در نهایت در ضربات پنالتی موف

کدهاي اختصاصي