مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

بوريس جانسون,کرونا,انگليس,

مجله ياس تنها پنجشنبه 21 فروردين 1399
بوريس جانسون زورش بيشتر از کرونا بود

بوريس جانسون زورش بيشتر از کرونا بود

اخبار انگليس - مجله ياس تنها - «اولیور دودن» وزیر فرهنگ انگلیس می‌گوید وضعیت سلامت بوریس جانسون نخست‌وزیر این کشور رو به بهبود است و وی قادر به نشستن و دادن شرح حال به کادر درمانی است. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که اوضاع جانسون بهتر هم می‌شود.

تابناک با تو

کدهاي اختصاصي