مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : امیر سرتیپ خلبان آزاده محمدصدیق قادری که مدت ۱۰ سال از زندگی خود را در اسارت رژیم بعث عراق گذرانده است در  خاطراتی از دفاع مقدس می‌گوید:سلول‌های اسارت پر از نور خدا و مع

کدهاي اختصاصي