مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

درمان بي اشتهايي,گياه بوي مادران,بي اشتهايي کودک,

مجله ياس تنها دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
چگونه اشتهاي کودک به غذا را افزايش دهيم؟

چگونه اشتهاي کودک به غذا را افزايش دهيم؟

خيلي از والدين از غذا نخوردن و بي اشتهايي کودک شکايت دارند از اينکه غذا دادن به کودک برايشتان مشکل شده و بايد غذا را به زور به کودک بدهند . اما راه چاره چيست؟

مجله ياس تنها پنجشنبه 24 بهمن 1398
درمان بي اشتهايي کودک در خانه با گياهان دارويي

درمان بي اشتهايي کودک در خانه با گياهان دارويي

يکي از مشکلات والدين با کودکان غذا دادن به کودک است بخصوص وقتي که کودک بي اشتها باشد .در اين مطلب راه درمان بي اشتهايي کودک را با گياهان دارويي مي خوانيد

کدهاي اختصاصي