مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

جسد زن جوان,سطل زباله,قتل زن جوان,قتل در مشهد,

مجله ياس تنها یکشنبه 30 شهريور 1399
پيدا شدن جسد زن جوان در سطل زباله در مشهد

پيدا شدن جسد زن جوان در سطل زباله در مشهد

اخبار حوادث : کارگر جوان هراسان از صحنه‌ای که دیده بود، سایر همکارانش را مطلع ساخت. دقایقی بعد چند کارگر هم دور سطل بزرگ زباله شهری را گرفته بودند و ناباورانه درون آن را نگاه می‌کردند، . . ..

کدهاي اختصاصي