مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

شعر عاشقانه,جملات عاشقانه,حرف هاي عاشقانه,متن هاي عاشقانه,پيامک هاي عاشقانه,

مجله ياس تنها پنجشنبه 10 آذر 1401
شعرها و حرف هاي عاشقانه : تو دنياي مني

متن هاي عاشقانه

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم ؛ دیگر هیچ آرزویی ندارم ؛ رویایم را می‌خواستم کـه بـه ان رسیدم ؛ دنیا را می خواستم کـه ان را بـه دست آوردم ؛ رویایی کـه همان دنیای من اسـت، و تویی کـه همان دنیای منی…...

کدهاي اختصاصي