مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

جت جنگنده,جنگنده جديد,جنگنده ارتش آمريکا,

مجله ياس تنها یکشنبه 05 ارديبهشت 1400
جديدترين جت جنگنده نيروي هوايي ارتش آمريکا

جديدترين جت جنگنده نيروي هوايي ارتش آمريکا

بخش خبري - پاییز گذشته، نیروی هوایی ارتش آمریکا فاش کرد که یک جت جنگنده جدید را در مدت زمان فقط یک سال طراحی، ساخته و آزمایش کرده است. . .

کدهاي اختصاصي