مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها -  برنامه توسعه هواپیمای نسل پنجم ترکیه که به نام پروژه تی‌اف-اکس (TF-X) یا ام‌ام‌یو (MMU) شناخته می شود، در حال پیشرفت است. این جت جنگنده قرار است در بازه زمانی 2030

کدهاي اختصاصي