مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : + چگونه از جوش زدن پوست جلوگیری کنیم؟به گفته کارشناسان افرادی که از جوش پوست صورت رنج می‌برند باید ملحفه بالشت خود را تعویض کنند تا جوش نزنند، اما پیشگیری فقط به نظافت شخصی و یا

مجله ياس تنها یکشنبه 13 مهر 1399
پيشگيري از جوش زدن پوست با نخوردن اين غذا

پيشگيري از جوش زدن پوست با نخوردن اين غذا

بخش زيبايي : هيچ کسي از جوش زدن صورتش خوشش نمي آيد . اما راه چاره چيست؟ در ادامه با غذايي آشنا مي شويد که تاثير زيادي در جوش زدن صورت دارد . . . .

کدهاي اختصاصي