مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

اعدام روح الله زم,روح الله زم,حکم اعدام,

مجله ياس تنها شنبه 19 آذر 1401
حکم اعدام براي دو مرد شرور که به 5 زن و دختر تجاوز کردند

حکم اعدام براي دو مرد شرور که به 5 زن و دختر تجاوز کردند

اخبار - حکم اعدام دو مرد شرور که در پوشش مسافربر، پنج زن و دختر را مورد تعرض قرار داده بودند در دیوان عالی کشور تأیید و آن‌ها در یک قدمی چوبه دار قرار گرفتند...

کدهاي اختصاصي