مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - بخش زيبايي * دچار ترک خوردگی لب شده‌اید:لب‌های ترک خورده یک اصطلاح عمومی است که التهاب لب‌ها را توصیف می‌کند که معمولاً با قرمزی، خشکی، ترک‌خوردگی، پوسته پوست

کدهاي اختصاصي