مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

حاج قاسم وقتي به بازار مي رفت چند محافظ داشت؟

بيوگرافي : خيلي از مسئولين و حتي بازيگران سينما براي خود محافظ استخدام مي کنند اما حاج قاسم وقتي به بازار مي رفت چند محافظ او را همراهي مي کردند؟؟

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.