مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - مرد افغانستانی دوستش را به خاطر درگیری بر سر پول به قتل رساند و حالا منتظر محاکمه و تعیین سرنوشتش است.ازدواج خواهر قاتل با برادر مقتول؛ شرط اعلام گذشت - سه سال از آخرین دیدار &laq

کدهاي اختصاصي