مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - نتایج یک مطالعه جدید دانشگاه ادینبورگ انگلستان نشان داد مصرف بیش از حد مواد غذایی شور می‌تواند منجر به افزایش سطح استرس شود.  - محققان دریافتند زمانی که موش‌ها با ر

کدهاي اختصاصي