مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

زن فاسد,زن ايراني,زن خيانتکار,خيانت به همسر,خيانت به شوهر,علت خيانت,زن هوسران,زن متاهل,داشتن دوست پسر,خيانت به شوهر به خاطر پول,خيانت به شوهر به خاطر جنسي,

مجله ياس تنها شنبه 28 فروردين 1400
من عاشق دوست شوهرم شده ام چه کار بايد بکنم؟

من عاشق دوست شوهرم شده ام چه کار بايد بکنم؟

بخش زناشويي - گاهي وقت ها خانم هاي متاهل عاشق مردهاي نا محرم مي شوند در حالي که خود شوهر دارند . خانم ها در چنين مواقع چه بايد بکنند؟

مجله ياس تنها دوشنبه 24 آذر 1399
داستان واقعي زن خيانتکار که پشيمان شده است

داستان واقعي زن خيانتکار که پشيمان شده است

سبک زندگي - متاسفانه در جامعه امروزي خيانت در خانواده ها زياد شده است . در ادامه داستان واقعي زن خيانتکاري را مي خوانيد که از کارش پشيمان شده و دوست دارد زودتر مجازات شود . . .

مجله ياس تنها یکشنبه 23 شهريور 1399
چرا خيانت زن به مرد و مرد به زن زياد شده است؟

چرا خيانت زن به مرد و مرد به زن زياد شده است؟

بخش زناشويي : در جامعه شاهد افزايش روز به روز خيانت در خانواده ها هستيم اما علت چيست؟ چرا زنان به مردان خود خيانت مي کنند؟ و چرا مردان به زنان خود خيانت مي کنند؟ . . .

مجله ياس تنها دوشنبه 06 مرداد 1399
زناني که به شوهرشان خيانت مي کنند / زنان متاهل و خيانت کار

زناني که به شوهرشان خيانت مي کنند

بخش زناشويي : در زندگي هاي امروزي خيانت در بين زن و شوهر متاسفانه زياد شده است . خيانت مرد به زن ،خيانت زن به شوهر .اما علت چيست؟؟؟؟

کدهاي اختصاصي