مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

خودکشي,دانش آموز,شهرستان دير,

مجله ياس تنها چهارشنبه 13 مهر 1401
درباره اختلال خواب در دانش آموزان بدانيد

درباره اختلال خواب در دانش آموزان بدانيد

بخش کودک :  دکتر نرگس رحمانی، روانشناس کودک در گفتگو با ایرنا زندگی می گوید اختلال خواب کودکان در طول شب دو دلیل دارد: «اضطراب و تنظیم نبودن ساعت خواب کودکان.»...

مجله ياس تنها دوشنبه 21 مهر 1399
آيا دانش آموزش ديري براي نداشتن گوشي دست به خودکشي زد؟

آيا دانش آموزش ديري براي نداشتن گوشي دست به خودکشي زد؟

اخبار : روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان دیر خبر منتشر شده درباره خودکشی دانش آموز این شهرستان به دلیل نداشتن تلفن همراه را تکذیب کرد. . . ..

کدهاي اختصاصي