مجله ياس تنها

مجله ياس شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

مجله ياس تنها : در کودکی پرجنب و جوش بوده و به قول معروف از دیوار صاف بالا می‌رفته، همین ویژگی در نوجوانی از او یک سنگ‌نورد ساخته و باعث شده در جوانی به دنبال شغلی برود که بیشتر از زمین، روی