مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - پرکاری تیروئید عارضه‌ای است که در آن غده تیروئید، هورمون‌هایی بیشتر از حد نیاز بدن تولید و ترشح می‌کند. هورمون‌های اصلی که تیروئید می‌سازد شامل تری‌یدوتیر

کدهاي اختصاصي