مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - ساکنان این شهر معدنی که در ۵۰۰۰ کیلومتری شرق مسکو در یخبندان دائمی خاور دور روسیه واقع شده است اغلب شاهد سقوط درجه دماسنج به زیر منفی ۴۰ درجه سانتیگراد هستند.آناستازیا که با دو روسری،

مجله ياس تنها چهارشنبه 28 دي 1401
سردترين شهر جهان با 50 درجه زير صفر / زندگي در سردترين شهر دنيا

سردترين شهر جهان با 50 درجه زير صفر

وقتي به ما ايراني ها مي گويند دماي هوا مي خواهد به زير صفر برسد دچار احساس سرما مي شويد اما شهري است که دماي زير صفر براي مردم عادي است

کدهاي اختصاصي