مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

کيانوش خرمي پور,قهرمان آسيا,حادثه,رستوران,

مجله ياس تنها دوشنبه 09 دي 1398
حادثه در رستوران براي کيانوش خرمي پور

حادثه در رستوران براي کيانوش خرمي پور

مجله ياس تنها : در یکی از رستوران‌های کرج به همراه دوستانم نشسته بودم که ناگهان ۳ نفر در حالی که با قمه و حتی شیشه قلیان مسلح بودند به سمت ما حمله ور شدند.

به ادامه برويد

کدهاي اختصاصي