مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : عباس آرگون با بیان اینکه بورس بعد از رشدی که تجربه کرد، نیار به اصلاح داشت که انجام شد و به نوعی افت پرشتاب شاخص بورس طبیعی به نظر می‌رسید، افزود: امسال ابتدا شاخص بورس بر روی کان

مجله ياس تنها یکشنبه 06 مهر 1399
آيا وضعيت بورس بهتر خواهد شد؟

آيا وضعيت بورس بهتر خواهد شد؟

اخبار بورس : خيلي از مردم وارد بورس شده اند اما درباره بورس هيچ اطلاعي ندارند و تمام سرمايه خود را در بورس از دست مي دهند . در ادامه گفتگو مي کنيم با کارشناس بورس درباره وضعيت بازار بورس  . . . . .

کدهاي اختصاصي