مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : www.myas.ir+ جنین در رحم شروع به یادگیری زبان مادری می‌کند- زبان مادری؛ این تعبیر را برای زبانی که در هنگام تولد آموخته ایم به کار می بریم. اما طبق تحقیقات دانشمندان، می شود اینطو

مجله ياس تنها یکشنبه 06 مهر 1399
يادگيري زبان مادري جنين در رحم

يادگيري زبان مادري جنين در رحم

بخش بارداري : جنین از هفته دهم شکل گیری، شروع به تکان دادن دست و پایش می کند. و از هفته بیست و سوم می تواند صداهای محیط پیرامون خود را بشنود و در بعضی مواقع به این صداها واکنش نشان می دهد.  . . .. .

کدهاي اختصاصي