مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : سرهنگ سید جعفر ساداتی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: گاهی تقلید کورکورانه و کودکانه آنچه در فیلم‌ها می‌بینند، آرام آرام، کودکان را به سمت لذت‌هایی می‌

مجله ياس تنها یکشنبه 30 شهريور 1399
شبکه هاي اجتماعي باعث بلوغ زودرس کودکان مي شوند

شبکه هاي اجتماعي باعث بلوغ زودرس کودکان مي شوند

بخش کودک : عوارض شبکه هاي اجتماعي براي کودکان شما . گاهی تقلید کورکورانه کودکان، در آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند می‌تواند به بلوغ زودرس برای آن‌ها ختم شود. . . . .

کدهاي اختصاصي