مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها :www.myas.ir + سس سالاد الویه :در کاسه ای سس مایونز را با آب مرغ مخلوط کنید. می توانید مقدار خیلی کم آبلیمو اضافه کنید. اگر تمایل دارید می توانید به نسبت نصف مقدار سس، به آن ماست اضافه

کدهاي اختصاصي