مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها    به گزارش ایسنا، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ابتکار طرف اروپایی تلفنی تبادل نظر  کردند و در

کدهاي اختصاصي