مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

وقتي شيخ رجبعلي خياط صاحبخانه باشد سبک زندگي : دانیال معمار، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: مستاجری که در گوشه‌ای از خانه او سکونت داشت، بچه‌دار شد. مستاجر فکر کرد باید اجاره را بیشتر ب

مجله ياس تنها یکشنبه 23 شهريور 1399
وقتي شيخ رجبعلي خياط صاحبخانه باشد

وقتي شيخ رجبعلي خياط صاحبخانه باشد

سبک زندگي : دانیال معمار، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: مستاجری که در گوشه‌ای از خانه او سکونت داشت، بچه‌دار شد. مستاجر فکر کرد باید اجاره را بیشتر بدهد. صاحبخانه گفت: چون فرزنددار شدی، از این ماه به جای ۲۰ ریال، ۱۸ ریال اجاره بده، ۲ ریالش را هم برای فرزندت خرج کن.
+ امروز سالگرد رحلت آن صاحبخانه است، برای شیخ رجبعلی خیاط فاتحه‌ای بخوانید. . .

مشرق نيوز

کدهاي اختصاصي