مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : به گزارش ایرنا، سنگ بنای صادرات گاز ایران به پاکستان در سال ۱۹۹۰ میلادی گذاشته شد. در آن زمان ایران به دنبال آن بود تا با طرحی، ‌ صادرات گاز را به مرزهای شرقی خود برساند.- طرح اول

مجله ياس تنها جمعه 11 مهر 1399
آيا گاز ايران به پاکستان خواهد رسيد؟

آيا گاز ايران به پاکستان خواهد رسيد؟

اخبار ايران و پاکستان :  سنگ بنای صادرات گاز ایران به پاکستان در سال ۱۹۹۰ میلادی گذاشته شد. در آن زمان ایران به دنبال آن بود تا با طرحی، ‌ صادرات گاز را به مرزهای شرقی خود برساند. . . . .

کدهاي اختصاصي