مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : آیا در دوران قاعدگی میتوان رابطه داشت؟+ عللی برای منع یا محدود کردن نزدیکی در زمان پریود بیان شده است که برخاسته از مذهب و یافته های پزشکی است. مقاربت و روابط زناشویی در دوران قاعدگی د

مجله ياس تنها یکشنبه 16 شهريور 1399
درباره داشتن رابطه جنسي در دوران قاعدگي بدانيد

درباره داشتن رابطه جنسي در دوران قاعدگي بدانيد

بخش زناشويي :‌ مقاربت و روابط زناشویی در دوران قاعدگی در دین اسلام نهی شده است. نزدیکی و برقراری روابط جنسی در دوران قاعدگی خطرات و عوارضی دارد که متوجه سلامتی زوجین می شود و به همین علت نزدیکی در این دوران ممنوعیت دارد. . .. .

کدهاي اختصاصي