مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : خواص فراوان سیر است که مردم سیر را به عنوان یکی از بهترین خوراکی ها بشناسند. یک بخشی از سیر برای درمان و بالا بردن سیستم ایمنی بدن استفاده می شود. - مصرف مداوم سیر تا 63 درصد از ابتلا

کدهاي اختصاصي