مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

کاندوم,کاندوم زنانه,استفاده از کاندوم,عوارض کاندوم,

مجله ياس تنها دوشنبه 05 ارديبهشت 1401
آيا استفاده زياد از کاندوم عوارض دارد؟

آيا استفاده زياد از کاندوم عوارض دارد؟

کاندوم براي پيشگيري از بارداري و يا بيماري هاي جنسي استفاده مي شود اما ممکن است استفاده زياد از کاندوم عوارض داشته باشد؟ آيا موقع استفاده از کاندوم احساس درد مي کنيد؟

کدهاي اختصاصي