مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

نوشيدن چاي سبز در چه زماني مضر است؟

بخش پزشکي : بهترين زمان نوشيدن چاي سبز . زمان نوشیدن چای سبز بسیار مهم است؛ به گونه‌ای که برخی اوقات نوشیدن آن بیشتر از آنکه مفید باشد مضر است . . . .

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.