مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : ایسنا/خراسان شمالی غارهای هنامه بر سینه کوهی معروف به گرمه‌دره در دره باریک و حاصلخیز هنامه که یکی از دره‌های فرعی دره رود اترک علیا است، قرار گرفته. غارها در میانه دیواره عم

کدهاي اختصاصي