مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

بد غذايي کودک,بي اشتهايي کودک,غذا نخوردن کودک,درمان کم اشتهايي کودک,علت کم اشتهايي کودک,علت غذا نخوردن کودک,

مجله ياس تنها دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
چگونه اشتهاي کودک به غذا را افزايش دهيم؟

چگونه اشتهاي کودک به غذا را افزايش دهيم؟

خيلي از والدين از غذا نخوردن و بي اشتهايي کودک شکايت دارند از اينکه غذا دادن به کودک برايشتان مشکل شده و بايد غذا را به زور به کودک بدهند . اما راه چاره چيست؟

کدهاي اختصاصي