مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - حمام یخ می‌تواند یک فرآیند درمانی باشد که سلول‌های عضلانی را احیا، تقویت و آسیب بافت را ترمیم می‌کند. این روش شامل خطر هیپوترمی است که می‌تواند منجر به شوک یا حتی ا

کدهاي اختصاصي