مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

قتل برادر,حوادث,قتل مرد افغان,عاشق ليلي به قتل رسيد,

مجله ياس تنها شنبه 06 ارديبهشت 1399
مرد افغان برادرش را به قتل رساند و فرار کرد

مرد افغان برادرش را به قتل رساند و فرار کرد

اخبار اتباع خارجي - سال‌ها قبل در افغانستان وقتی عاشق لیلی شدم، تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. مدتی بعد متوجه شدم برادرم هم عاشق دختری شده، اما نمی‌دانستم آن دختر لیلی است . .

کدهاي اختصاصي