مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : مرد کاشی‌کار که متهم است به خاطر درگیری بر سر جای پارک با میله آهنی یک مغازه‌دار را به قتل رسانده، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.  - رسیدگی به این پرونده

مجله ياس تنها سه شنبه 17 آبان 1401
مرد کاشي کار شهرام را به قتل رساند

مرد کاشي کار شهرام را به قتل رساند

اخبار حوادث : مرد کاشی‌کار که متهم است به خاطر درگیری بر سر جای پارک با میله آهنی یک مغازه‌دار را به قتل رسانده، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد...

کدهاي اختصاصي