مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

لباس مجلسي زنانه با رنگ آبي و آستين هاي توري با پوشيدن اين مدل لباس در مجالس بهتر ديده خواهيد شد .خيلي از خانم ها رنگ آبي لباس را بيشتر دوست دارند

کدهاي اختصاصي