مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها -  گردش خون ضعیف در پاها در برخی موارد موقتی است؛ اما گاهی نیز می‌تواند تبدیل به مشکلی مزمن شود یا ریشه در یک بیماری داشته باشد.  - ضعف در گردش خون پاها به این معنی ا

مجله ياس تنها یکشنبه 11 دي 1401
علت ضعف گردش خون در پاها چيست؟

علت ضعف گردش خون در پاها چيست؟

بخش پزشکي - ضعف در گردش خون پاها به این معنی است که خون به سختی می‌تواند از رگ‌ها و عروق پاهایتان عبور کند. خیلی وقت‌ها این مسئله ناشی از علت‌های ژنتیکی است اما احتمال یک عارضه‌ی اکتسابی هم وجود دارد...

کدهاي اختصاصي