مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : از آنجا که در ماه دوم بارداری شبکه عصبی جنین در حال رشد است تغذیه ماه دوم بارداری تاثیر بسیار حیاتی بر سلامت مغز و شبکه عصبی جنین میگذارد.با گذشت 5 هفته از بارداری، مادر وارد ماه دوم ب

مجله ياس تنها شنبه 30 مهر 1401
تغذيه سالم براي خانم هاي باردار در ماه دوم

تغذيه سالم براي خانم هاي باردار در ماه دوم

بخش بارداري و زايمان : رژیم غذایی ماه دوم بارداری درست به اندازه رژیم غذایی ماه اول بارداری از اهمیت بسیار حیاتی و ویژه ای برخوردار است....

کدهاي اختصاصي