مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - مرد ۴۵ ساله ای که با شکایت یکی از کارگرانش به کلانتری آبکوه مشهد احضار شده بود، درباره این حادثه وحشتناک به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: در یک خانواده ۸ نفره زندگی کردم و تا مقط

کدهاي اختصاصي