مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها‌:www.myas.ir * مواد لازم برای مرغ کنتاکی:   1 -  پیاز: ۲ عدد    2 - سیر: ۲ عدد   3 -  تخم مرغ: ۲ عدد    4 - آرد سفید: ۱

کدهاي اختصاصي